HOW TO SHOP

Natural Apple Juice, Fresh apple juice from Poland.

SHOWROOM HOURS

Mon-Fri 9:00AM - 6:00AM
Sat - 9:00AM-5:00PM
Sundays by appointment only!

Aktualności

Informacja w sprawie RODO - bezpieczeństwo Twoich danych osobowych >> Nasze osiągnięcia

Informacja w sprawie RODO - bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

RODO - informacja na temat przetwarzania i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych w naszej firmie.


W dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (2016/78) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE. Poniżej znajdują się informacje, w jaki sposób dane osobowe będą przetwarzane po 25 maja 2018 roku.

Grupa Producentów Owoców SAD SANDOMIERSKI Sp. z o.o. z siedzibą w Węgrce Panieńskie 33A, 27-641 Obrazów, przetwarza dane osobowe jedynie niezbędne do zaksięgowania transakcji sprzedażowo – zakupowych oraz wszelkiego rodzaju umów kupna-sprzedaży i innych: umowy o dzieło, umowy o pracę, faktury.

Dane osobowe zapisane w fakturach i innych umowach zawartych z odbiorcami, pracownikami itp. przetrzymywane są do momentu ich wygaśnięcia lub do momentu wymaganego przez prawo.

Umowy i dokumenty zawierające dane osobowe, po upływie ważności dokumentu są niszczone w sposób trwały – tak aby niemożliwe było ich odtworzenie.

Wszystkie niezbędne dane osobowe pozyskane przez firmę SAD SANDOMIERSKI Sp. z o.o. pozyskane są dobrowolnie, za zgodą właściciela, a ich pozyskanie jest niezbędne w celach dokonania rozliczeń, umów kupna-sprzedaży lub rejestracji pracowników.

Posiadane dane osobowe nie są udostępniane żadnym innym podmiotom po za uprawnionymi w danym przypadku: (ZUS, Urząd Skarbowy, Banki, Urzędy Pracy, Policja i inne służby państwowe dysponujące odpowiednim dokumentem, nakazującym udostępnienia wglądu do danych osobowych lub dokumentów zawierających dane osobowe).

Wszyscy właściciele danych osobowych, które posiada firma Sad Sandomierski sp. z o.o. mają możliwość wglądu do swoich danych osobowych, oraz mogą je modyfikować bądź nakazać usunięcia.

Spółka powołała inspektora ochrony danych osobowych, z którym możliwy jest kontakt pod poniższym aresem: biuro@sadsandomierski.pl

 

Powrót

This is just a simple notice. Everything is in order and this is a simple link.

SIGN IN YOUR ACCOUNT TO HAVE ACCESS TO DIFFERENT FEATURES

CREATE ACCOUNT

FORGOT YOUR DETAILS?

GÓRA