HOW TO SHOP

Natural Apple Juice, Fresh apple juice from Poland.

SHOWROOM HOURS

Mon-Fri 9:00AM - 6:00AM
Sat - 9:00AM-5:00PM
Sundays by appointment only!

Aktualności

System jakości produkcji naszych owoców. >> Aktualności

System jakości produkcji naszych owoców.


Począwszy od 2014 roku, wszyscy rolnicy w Polsce z mocy prawa zobowiązani są obligatoryjnie do stosowania zintegrowanej ochrony roślin. Wyprzedząjąc wymogi ustawy, rolnicy zrzeszeni w grupie producentów Sad Sandomierski Spółka z o.o., wdrożyli w swoich gospodarstwach system integrowanej produkcji owoców. Wdrożenie jest refinansowane w 100%  z Programu Rozwoju Obszarów – wszelkie koszty wprowadzenia systemu zostają rolnikom całkowicie zrefundowane.

Integrowana Produkcja jest w Polsce  krajowym system jakości żywności. Jest to nowoczesny system jakości żywności, wykorzystujący w sposób zrównoważony postęp techniczny i biologiczny w uprawie, ochronie roślin i nawożeniu oraz zwracającym szczególną uwagę na ochronę środowiska i zdrowie ludzi.  Pobierz ulotkę informacyjną pt.  Integrowana produkcja - System jakości żywności  - opracowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (.pdf 3,18 MB)

Posiadanie certyfikatu IP staje się coraz ważniejsze szczególnie w przypadku eksportu polskich jabłek do niektórych krajów, w tym szczególnie Federacji Rosyjskiej. Pobierz ulotkę informacyjną pt.  Integrowana produkcja w kontekście eksportu na rynek Federacji Rosyjskiej  - opracowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (.pdf 287,65 kB)

W przypadku grupy producentów Sad Sandomierski Spółka z o.o., wdrożenie systemu oznacza, że możemy zaoferować naszym klientom nie tylko piękne i zdrowe jabłka, ale także naturalne soki które z tych jabłek produkujemy.

Wprowadzenie systemu IP wiąże się z kilkoma elementami:

- Zgłoszenie do IP, zawsze do końca marca każdego roku.
- Ukończenie szkolenia IP przez właściciela gospodarstwa (po wejściu w życie nowej ustawy również uprawnia do zakupu i stosowania środków ochrony roślin).
- Ukończenie szkolenie chemizacyjnego,
- Atestacja opryskiwacza używanego do zabiegów agrochemicznych,
- Prowadzenie uprawy zgodnie  metodyką IP
- Dokumentowanie uprawy w notatniku IP
- Poddanie się kontroli PIORiN zgodnie z lista kontrolną IP (co najmniej 20% członków grupy),
- Złożenie notatnika do PIORiN wraz z wnioskiem o wydanie certyfikatu.

Wszystkie wymagania dla produkcji integrowanej dla poszczególnych gatunków można znaleźć na stronach Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa ( www.piorin.gov.pl). Zgodnie z obowiązującym prawem PIORiN prowadzi kontrole IP a także wydaje certyfikaty IP.

Powrót

This is just a simple notice. Everything is in order and this is a simple link.

SIGN IN YOUR ACCOUNT TO HAVE ACCESS TO DIFFERENT FEATURES

CREATE ACCOUNT

FORGOT YOUR DETAILS?

GÓRA