EDYCJA LIMITOWANA

Soki tłoczone
o unikalnym składzie

DOSTĘPNE TYLKO ON-LINE

Naturalny sok jabłkowy

100% NATURY

Play
Sad Sandomierski

Dajemy Ci czystą naturę...

w harmonii z naturą

ŻYCIE...

previous arrow
next arrow
Slider

Zapytanie ofertowe NR 1/09/2020/BON z dnia 01.09.2020

Zapytanie ofertowe NR 1/09/2020/BON z dnia 01.09.2020 na wykonanie usług badawczo-rozwojowych w związku z aplikowaniem o środki w ramach konkursu ogłoszonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, dla Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”, w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, numer naboru: POIR.02.03.02-IP.03-00-001/19.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/09/2020 Z DNIA 01.09.2020 na wykonanie usług badawczo-rozwojowych w związku z aplikowaniem o środki w ramach konkursu ogłoszonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, dla Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”,
w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, numer naboru: POIR.02.03.02-IP.03-00-001/19.

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe wpłynęła 1 oferta.

Sad Sandomierski Sp. z o.o informuje, że w związku z zakończeniem procedury wyboru Wykonawcy zgodnie z kryteriami wyboru określonymi w Zapytaniu Ofertowym nr 01/09/2020/BON z dnia 01.09.2020, dokonano wyboru oferty złożonej przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

 

Załączniki do pobrania:

Zapytanie_ofertowe_1_09_2020_BON__.pdf

Zacznik_nr_1_Formularz_oferty_do_zapytania_ofertowego_nr_1092020BON.docx

Zacznik_nr_2_Szczegwy_opis_koncepcji__do_zapytania_ofertowego_1092020BON.docx

Zacznik_nr_3_Harmonogram_rzeczowo-_finansowy_do_zapytania_ofertowego_1092020BON.docx

Zacznik_nr_4_Wykaz_dowiadczenia_do_zapytania_ofertowego_1092020BON.docx

Zacznik_nr_5_Wykaz_zasobw_technicznych_do_zapytania_ofertowego_1092020BON.docx

Zacznik_nr_6_Wykaz_kadry_do_zapytania_ofertowego_1092020BON.docx

Zacznik_nr_7_owiadczenie_o_spenianiu_warunkw_udziau_w_postpowaniu_zapytania_ofertowego_1092020BON.docx

Zacznik_nr_8_Owiadczenie_o_braku_powiza_kapitaowych_lub_osobowych__do_zapytania_ofertowego_1092020BON.docx

Zacznik_nr_9_Owiadczenie__o_znajdowaniu_si_w_sytuacji_ekonomicznej_i_finansowej_umoliwiajcej_wykonanie_zamwienia_do_zapytania_ofertowego_1092020BON.docx

Zacznik_nr_10_Karta_oceny_zoonych_ofert_do_zapytania_ofertowego_nr_1092020.docx

ONI JUŻ WIEDZĄ
DLACZEGO TAKI DOBRY

BO ŚWIEŻO TŁOCZONY
KUP TERAZ
DLA SIEBIE I CAŁEJ RODZINY
Slider

sklep button

Gdzie można kupić nasze produkty?

Nasze produkty znajdziecie w sieciach handlowych
lub w sklepie internetowym on-line 


wfosigw logo

© 2021 Sad Sandomierski Sp. z o.o.