TurboFrut
TurboFrut
100% Natury - Naturalny sok jabłkowy - kopiuj

EDYCJA LIMITOWANA

DOSTĘPNA
TYLKO ON-LINE

100% Natury - Naturalny sok jabłkowy - kopiuj
100% Natury - Naturalny sok jabłkowy - kopiuj - kopiuj

Naturalny sok jabłkowy

100% NATURY

100% Natury - Naturalny sok jabłkowy - kopiuj - kopiuj
Sad Sandomierski - Producent naturalnych soków!
OdtwórzPlay
Sad Sandomierski

Dajemy Ci czystą naturę...

Sad Sandomierski - Producent naturalnych soków!
Życie w harmonii z naturą - naturalne soki tłoczone Sad Sandomierski

w harmonii z naturą

ŻYCIE...

Życie w harmonii z naturą - naturalne soki tłoczone Sad Sandomierski
previous arrow
next arrow

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 3/11/2020 Z DNIA 26.11.2020 na wykonanie usług badawczo-rozwojowych w związku
z aplikowaniem o środki w ramach konkursu ogłoszonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, dla Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”, w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, numer naboru: POIR.02.03.02-IP.03-00-001/19

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe wpłynęła 1 oferta.

Sad Sandomierski Sp. z o.o informuje, że w związku z zakończeniem procedury wyboru wykonawcy zgodnie z kryteriami wyboru określonymi w Zapytaniu Ofertowym nr 03/11/2020/BON wraz ze zmianami z dn. 08.12.2020, dokonano wyboru oferty złożonej przez Meduniv Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Al. IX Wieków Kielc 19A 25-317 Kielce.

--------------------------------

W dn. 08.12.2020 nastąpiły zmiany w Zapytaniu Ofertowym, w związku z czym przedłuża się termin składania ofert do 21.12.20 do godz. 14.00, szczegółowe informacje w załączniku  Zapytanie Ofertowe nr 3/11/2020/BON wersja zmieniona 08.12.2020.

ZMIANA:

I.MIEJSCE REALIZACJI ZADAŃ I PRZEPROWADZENIA BADANIA: realizacji ZADANIA 1, ZADANIA 2, ZADANIA 3 - miejsca działalności Wykonawcy, ZADANIE 4 miejsca wybrane przez Wykonawcę

 --------------------------------

Zapytanie ofertowe NR 3/11/2020/BON z dnia 26.11.2020 na wykonanie usług badawczo-rozwojowych - opracowanie i testy innowacyjnych kosmetyków - w związku z aplikowaniem o środki w ramach konkursu ogłoszonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, dla Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”, w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, numer naboru: POIR.02.03.02-IP.03-00-001/19.

 

Załączniki do pobrania:

Zapytanie_ofertowe_nr_3112020BON_z_dn._26.11.2020_wersja_zmieniona_08.12.2020.pdf

Zapytanie_ofertowe_nr_3112020BON_z_dn_26112020.pdf

Załącznik_nr_1_Formularz_oferty_do_zapytania_ofertowego_nr_3112020BON.docx

Załącznik_nr_2_Szczegółowy_opis_koncepcji__do_zapytania_ofertowego_3112020BON.docx

Załącznik_nr_3_Harmonogram_rzeczowo-_finansowy_do_zapytania_ofertowego_3112020BON.docx

Załącznik_nr_4_Wykaz_dowiadczenia_do_zapytania_ofertowego_3112020BON.docx

Załącznik_nr_5_Wykaz_zasobów_technicznych_do_zapytania_ofertowego_3112020BON.docx

Załącznik_nr_6_Wykaz_kadry_do_zapytania_ofertowego_3112020BON.docx

Załącznik_nr_7_oświadczenie_o_spełnianiu_warunków_udziału_w_postępowaniu_zapytania_ofertowego_3112020BON.docx

Załącznik_nr_8_Oświadczenie_o_braku_powizązań_kapitałowych_lub_osobowych__do_zapytania_ofertowego_3112020BON.docx

Załącznik_nr_9_Oświadczenie__o_znajdowaniu_się_w_sytuacji_ekonomicznej_i_finansowej_umożliwiajcej_wykonanie_zamwienia_do_zapytania_ofertowego_3112020BON.docx

Załącznik_nr_10_Karta_oceny_złożonych_ofert_do_zapytania_ofertowego_nr_3112020.docx

Zapytanie ofertowe NR 1/09/2020/BON z dnia 01.09.2020 na wykonanie usług badawczo-rozwojowych w związku z aplikowaniem o środki w ramach konkursu ogłoszonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, dla Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”, w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, numer naboru: POIR.02.03.02-IP.03-00-001/19.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/09/2020 Z DNIA 01.09.2020 na wykonanie usług badawczo-rozwojowych w związku z aplikowaniem o środki w ramach konkursu ogłoszonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, dla Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”,
w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, numer naboru: POIR.02.03.02-IP.03-00-001/19.

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe wpłynęła 1 oferta.

Sad Sandomierski Sp. z o.o informuje, że w związku z zakończeniem procedury wyboru Wykonawcy zgodnie z kryteriami wyboru określonymi w Zapytaniu Ofertowym nr 01/09/2020/BON z dnia 01.09.2020, dokonano wyboru oferty złożonej przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

 

Załączniki do pobrania:

Zapytanie_ofertowe_1_09_2020_BON__.pdf

Zacznik_nr_1_Formularz_oferty_do_zapytania_ofertowego_nr_1092020BON.docx

Zacznik_nr_2_Szczegwy_opis_koncepcji__do_zapytania_ofertowego_1092020BON.docx

Zacznik_nr_3_Harmonogram_rzeczowo-_finansowy_do_zapytania_ofertowego_1092020BON.docx

Zacznik_nr_4_Wykaz_dowiadczenia_do_zapytania_ofertowego_1092020BON.docx

Zacznik_nr_5_Wykaz_zasobw_technicznych_do_zapytania_ofertowego_1092020BON.docx

Zacznik_nr_6_Wykaz_kadry_do_zapytania_ofertowego_1092020BON.docx

Zacznik_nr_7_owiadczenie_o_spenianiu_warunkw_udziau_w_postpowaniu_zapytania_ofertowego_1092020BON.docx

Zacznik_nr_8_Owiadczenie_o_braku_powiza_kapitaowych_lub_osobowych__do_zapytania_ofertowego_1092020BON.docx

Zacznik_nr_9_Owiadczenie__o_znajdowaniu_si_w_sytuacji_ekonomicznej_i_finansowej_umoliwiajcej_wykonanie_zamwienia_do_zapytania_ofertowego_1092020BON.docx

Zacznik_nr_10_Karta_oceny_zoonych_ofert_do_zapytania_ofertowego_nr_1092020.docx

ONI JUŻ WIEDZĄ
ONI JUŻ WIEDZĄ
DLACZEGO TAKI DOBRY

Bo świeżo tłoczony
NASZ SOK JEST WYTŁOCZONY TUŻ PRZED ROZLEWEM
KUP TERAZ
dla siebie i całej rodziny

Adres:

Sad Sandomierski Sp. z o.o.
Węgrce Panieńskie 33A
27-641 Obrazów


NIP: 864-193-99-79
REGON: 260458358
KRS: 0000379864

 

logo sadsandomierski

Skontaktuj się z nami:

Biuro: (+48) 724 777 055
biuro@sadsandomierski.pl

Dział handlowy:
marketing@sadsandomierski.pl

Logistyka:
logistyka@sadsandomierski.pl

Grafika i opakowania:
grafika@sadsandomierski.pl

English: (+48) 601 234 588

Siedziba:

grafika kontakt

© 2023 Sad Sandomierski Sp. z o.o.